Caftit

Miikka Jämsen

CAFTIT OY

Kannattavan kasvun ratkaisuja valmistavan teollisuuden yrityksille

Näkemystä, osaamista ja muutosvoimaa

Tarjoan yrityksille kokonaisvaltaista näkemystä ja käytännössä hankittua osaamista kehittämisen tueksi. Toimeksiannot räätälöidään tapauskohtaisesti perusteellisten keskustelujen pohjalta ja niistä sovitaan kirjallisesti. Tarvittaessa tuon toimeksiantoihin mukanani osaavaa verkostoani, josta löytyy täsmäosaajia myös yrityksesi tarpeeseen. Voin tehdä työt toimeksiantokohtaisesti tai vuokrajohtajasopimuksella.

Asiakasprojekteja

Lue asiakastarinat

”Tytäryhtiömme Alamarin-Jet Oy:n taloudellinen suorituskyky ja operatiivinen johtaminen olivat tilanteessa, jossa vaadittiin välittömiä toimenpiteitä. Hallitus ryhtyi työhön yhdessä vuokrajohtaja Miikka Jämsenin ja Eqvitian controllerin kanssa. Tavoitteena oli kirkastaa ja käynnistää tarvittavien muutosten kannalta keskeisimmät kehityshankkeet sekä aloittaa strategian uudistustyö. Yhteistyösopimus tehtiin aluksi puoleksi vuodeksi, jota myöhemmin vielä jatkettiin.”

”Muutoshanke eteni suunnitellusti. Taloudellinen tilanne saatiin vakautettua mm. kustannusten hallintaa ja hinnoittelua kehittämällä. Organisaatio ja operatiivinen johtamismalli uudistettiin. Strategiatyö ja loput keskeiset kehityshankkeet ovat käynnissä ja etenevät.”

”Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Miikka Jämsenin kanssa vaativissa muutosjohtamisen tehtävissä.”

Hannu Teiskonen, hallituksen puheenjohtaja
Alamarin-Jet Oy ja emoyhtiö Teiskonen Oy

”Teemme sopimusvalmistusta kansainvälisille yrityksille. Valmistamiemme tuotteiden painot ovat suhteellisen suuria (5-30 tonnia) ja vaihtelu mallien sekä toimituserien koon välillä suurta.”

”Halusimme muuttaa tuotekustannuslaskentaamme niin, että se tukisi paremmin erikokoisten toimituserien laskentaa. Tarvitsimme siihen ulkopuolista näkemystä ja osaamista.”

”Muutimme Miikan johdolla laskentaperusteita esimerkiksi hankintaan, tuotantoon ja myyntiin, joka vaikutti sekä sisäisesti että konsernin suuntaan. Teimme muutoksia toiminnanohjausjärjestelmään sekä siihen kuinka tietoa syötetään, lasketaan ja valvotaan. Tämän päälle tehtiin Miikan toimesta ja koordinoimana Power BI -integrointi, jonka avulla voimme seurata eri tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuutta visuaalisesti vaikka päivittäin. Selvitimme ensin nykytilanteen ja pulmat, sitten sovimme mitä uudistetaan ja tämän jälkeen muutokset toteutettiin. Uusien toimintatapojen koulutus ja käyttöönotto oli tärkeä osa projektia. Koko prosessi kesti alle puoli vuotta.”

General Manager Jyri Paavolainen
Fortaco Group, Kalajoki BU

”Halusimme saada selville toteutuman mukaiset ja oikeat kannattavuudet tuotteittain ja asiakkaittain. Prosessimme ominaispiirre on, että siinä tulee päätuotteiden ohella sivutuotteita, joita voi kuitenkin vielä hyödyntää. Miikan avustuksella luotiin laskentamalli, miten sivutuotteiden tuotot ja kustannukset saatiin pois päätuotteista. Tehtävä ei ollut ihan suoraviivainen, mutta Miikka onnistuneesti koordinoi kehitystyön yhdessä toiminnanohjausjärjestelmätoimittajan kanssa. Nyt raportointi ja liiketoiminnan seuranta on aivan eri tasolla. Toteutumatiedot kirjataan päivittäin ja interaktiiviset raportit ovat käytettävissä reaaliajassa. Tätä tietoa voimme hyödyntää esimerkiksi asiakasneuvotteluissa.”

Toimitusjohtaja Jaakko Kurikka
Kurikka Timber Oy

”Erään yksikkömme toimitusvarmuus ja suorituskyky asiakkaan suuntaan olivat selvästi tavoitteitamme ja asiakkaidemme odotuksia heikompia. Kutsuimme Miikan avuksi, koska halusimme korjata tilanteen. Tehtiin tilaus-toimitusprosessin analyysi. Miikka keräsi dataa ja haastatteli yksikön kaikki työntekijät. Työryhmät saivat itse päättää edustajansa projektissa. Selvitettiin juurisyyt, pohdittiin lääkkeet ja tehtiin toimenpideohjelma. Lisäsimme esimerkiksi tiimien itseohjautuvuutta ja aloitimme viikoittaisen tuotantopalaverin. Kahdessa kuukaudessa saimme homman käyntiin ja nimitimme projektipäällikön omasta organisaatiosta jatkamaan työtä. Jättämät ovat jo vähentyneet selvästi.”

Toimitusjohtaja Juha Sojakka
Siparila Oy

”Minulla oli idea, että hinaustoimeksiantoja voisi saada enemmän huoltokorjaamoilta. Miikan kanssa lähdettiin kehittämään tältä pohjalta uutta liiketoimintamallia ja sitä tukevia tietojärjestelmämuutoksia. Lopputuloksena luotiin tilausportaali, jota korjaamokumppanit voivat käyttää. Tilaus voi tulla esimerkiksi huoltokorjaamolta ja hinauksen voi hoitaa alihankintakumppanimme sellaisella alueella, jossa meillä ei ole omaa hinausautoa. ERP-toimittajamme oli joustava ja teimme nopeasti tarvittavat muutokset. Samalla päivitimme Miikan toimesta raportointijärjestelmämme tukemaan uutta liiketoimintamallia. Näemme järjestelmästä halutut raportit, joiden avulla näemme muun muassa miten aktiivisesti tilausportaalia käytetään. Loimme uuden, skaalautuvan liiketoimintamallin sekä siihen liittyvän toiminnanohjausjärjestelmän ja sopimuspohjat. Uusi toiminta on jo lähtenyt käyntiin ja olemme voineet laajentaa toimintaamme uusille alueille yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tämä kaikki tehtiin noin puolessa vuodessa.”

Toimitusjohtaja Heikki Rantalaiho
H24 Palvelut Oy

”Tarvitsimme uusia asiakkaita eikä oma myyntimme ollut kovin aktiivista. Miikka esitteli mallin, että hän kontaktoi potentiaaliset asiakkaat ja järjestää ensimmäisen tapaamisen. Miikka tuntee toimialan ja ison osan nykyisistä asiakkaistamme. Hän loi listan 40 mahdollisesta uudesta asiakkaasta ja laitoimme sen yhdessä tärkeysjärjestykseen. Miikka kontaktoi listan yhtiöitä järjestyksessä ja järjesti kymmenen tapaamista. Osasta niistä on tullut uusia asiakkuuksia ja muutaman kanssa neuvottelut vielä jatkuvat. Ennen kontaktointia teimme yhdessä yritysesityksen markkinointimateriaaliksi. Olimme hyvin tyytyväisiä ja harkitsemme nyt uutta toimeksiantoa Miikalle.”

Toimitusjohtaja Esa Reponen
Reponen Works Oy

Caftit Oy

Yritys ja yhteystiedot

Miikka Jämsen
+358 50 310 1102
miikka.jamsen(at)caftit.fi
Y-tunnus: 3134028-6

Caftit Oy on vuonna 2020 perustettu yritys, joka tarjoaa näkemystä, osaamista ja muutosvoimaa yrityksesi kannattavan kasvun vahvistamiseksi. Yrityksen on perustanut Miikka Jämsen. Miikalla on yli 15 vuoden kokemus liikkeenjohdon tehtävistä kansainvälisessä sopimusvalmistusteollisuudessa. Yrityksen kotipaikka on Muuramessa.